ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

การรับ-ส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

- ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กลางของ สนข. คือ sarabun@otp.go.th - ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กลางของส่วนราขการได้ที่ https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/mailgothai/ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน...

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

อ่านต่อ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2564

.

อ่านต่อ

วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร ปีที่ 13

.

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน"(60+Earth Hour 2021)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน"(60+Earth Hour 2021) https://www.facebook.com/ChangeClimateTH/    

อ่านต่อ

280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

.

อ่านต่อ

วันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

อ่านต่อ

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบินประจำปีการศึกษา 2563  

อ่านต่อ

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดรรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 50 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2563 รายละเอียด www.opdc.go.th , www.igpthai.org โทร. 0 2356 9999 ต...

อ่านต่อ

รายงานประจำปี 2561

   - ฉบับภาษาไทย  - ฉบับภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ