แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างO รายการจัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ...

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 3 ตัว

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอ...

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70 รายการ

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 96 ร...

ประกาศ สนข. เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้อวัดสุสำนักงาน จำวน 96 รายการ

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ สนข. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับ...

ประกาศ สนข. เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร ของสำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (งานจ้างที่ปรึกษา 1 โ...

ประกาศ สนข. เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (งานจ้างที่ปรึกษา 1 โครงการ)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รา...

ประกาศ สนข. เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ สนข. เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเ...

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล)

อ่านต่อ