ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมห...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิ...

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ จำนวน 62 รายการ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำน...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 180 เครื่อง ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 10 รา...

ประกาศ สนข. เรื่อง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ราคากลางและข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (TOR)

ราคากลางและข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (TOR)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการกระดาษชำระ (ม้วนใหญ่)...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการกระดาษชำระ (ม้วนใหญ่) จำนวน 1,080 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มใส่เอกสาร (ไม่มีลิ้นแฟ้ม) จำนวน 3,250 แฟ้ม โดย...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มใส่เอกสาร (ไม่มีลิ้นแฟ้ม) จำนวน 3,250 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนว...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ