ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดฉะเชิงเทรา (อจร.จังหวัดฉะเชิงเทรา)...

สนข.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดฉะเชิงเทรา (อจร.จังหวัดฉะเชิงเทรา) ครั้งที่ 2/2564 นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดฉะเชิงเทรา (อจร.จังหวัดฉะเ...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจร...

                                        ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่...

อ่านต่อ

สนข. เข้าร่วมประชุมหารือการนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ ตา...

สนข. เข้าร่วมประชุมหารือการนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี นางผาณิต มั่งมี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารพัสดุ เข้าร่วมประชุมหารือการนำรถยนต์ที่ขั...

อ่านต่อ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินหน้ากฎระเบียบรองรับรถยนต์รั...

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินหน้ากฎระเบียบรองรับรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ตอบรับวิถีชีวิตดิจิทัล - ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ...

อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน สถานีกลางบา...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น (อจร.จังหวัดขอนแก่น) ค...

สนข.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น (อจร.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 1/2564          นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น ...

อ่านต่อ

สนข. เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)ฯ

สนข. เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อพิจารณาศึกษาติดตามการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทางรางที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยสะดวกถ้วนหน้า นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร เป็นผู้แทน สนข. เข้าร...

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick – Off Meeting) โครงการศึกษาเรื่อ...

สนข. เข้าร่วมการประชุมการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick – Off Meeting) โครงการศึกษาเรื่องมาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร (Development of Public Transport Electrification) นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผ...

สนข. ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 นายบัญชา มณีคำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรม...

อ่านต่อ

มาตรการการเดินทางตามนโยบายรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

         

อ่านต่อ