ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิ...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมฯ ตำแหน่งเจ้าพนั...

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัต...

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. กำหนดวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน...

ประกาศ สนข. เรื่อง กำหนดวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องกำหนดวันเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่องกำหนดวันเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด วันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินของ สนข.

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพน...

ไฟล์แนบ: ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่งนักทรัพ...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข.เรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อ่านต่อ