เปิดตัวบัตรแมงมุม ภายใต้แนวคิด “แมงมุม เชื่อมโยงความสุข ทุกการเดินทาง ด้วยบัตรใบเดียว”

เปิดตัวบัตรแมงมุม ภายใต้แนวคิด “แมงมุม เชื่อมโยงความสุข ทุกการเดินทาง ด้วยบัตรใบเดียว”

สนข. ร่วมงานเปิดตัวบัตรแมงมุม ภายใต้แนวคิด “แมงมุม เชื่อมโยงความสุข ทุกการเดินทาง ด้วยบัตรใบเดียว”

         นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานเปิดตัวบัตรแมงมุมภายใต้แนวคิด “แมงมุม เชื่อมโยงความสุข ทุกการเดินทาง ด้วยบัตรใบเดียว” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนต่อไป

  • รายละเอียดเพิ่มเติม MANGMOOM1
  • รายละเอียดเพิ่มเติม MANGMOOM2
  • รายละเอียดเพิ่มเติม MANGMOOM3

หมวดหมู่