รายงานการศึกษาด้านการขนส่งและจราจร

การศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งทางรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - มักกะสันและช่วงบางซื่อ – หัวลำโพง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง (สรร.)

ปีที่ดำเนินงาน :

2548

สถานะ :

ดำเนินการแล้วเสร็จ


การศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งทางรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - มักกะสันและช่วงบางซื่อ – หัวลำโพง

1-รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report - Thai)

วิดีโอแนะนำ สนข.

ดูทั้งหมด

  ปฏิทินกิจกรรม

การเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล