ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 สนข. จำนวน 1 งาน

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 สนข. จำนวน 1 งาน

อ่านต่อ

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 สนข. จำนวน 1 งาน (ทบทวน ครั้งที่ 1...

ไฟล์แนบ: ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 สนข. จำนวน 1 งาน

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตงานค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร)พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2...

ไฟล์แนบ :ร่างขอบเขตงานค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร)พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภา...

ประกาศราคากลางโครงการศึกษาจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 สนข. จำนวน 1 งาน

ไฟล์แนบ: ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 สนข. จำนวน 1 งาน

อ่านต่อ

ประกาศค่าเช่ารถยนต์ (โดยสาร) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน

ประกาศค่าเช่ารถยนต์ (โดยสาร) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางค่าเช่ารถยนต์ (โดยสาร) จำนวน 4 คัน

ประกาศราคากลางค่าเช่ารถยนต์ (โดยสาร) 4 จำนวน 4 คัน  

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตงานค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน

ไฟล์แนบ : ร่างขอบเขตงานค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน

อ่านต่อ