ระดับภูมิภาค

ระดับภูมิภาค

แผนที่เส้นทางโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักภูมิภาค 5 จังหวัด

แผนที่เส้นทางโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร.จังหวัด)

- รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร.จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 - รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร.จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2561 - รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการจั...

อ่านต่อ

แนวคิดการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค

ไฟล์แนบ : แนวคิดการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค(ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)

อ่านต่อ

แผนงาน/โครงการด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค

แผนงาน/โครงการด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค

อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด

อ่านต่อ

รายงานทางวิชาการเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหว...

รายงานทางวิชาการเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด

อ่านต่อ

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค

อ่านต่อ

แผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค

แผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค

อ่านต่อ