การศึกษาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

การศึกษาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

หมวดหมู่