สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี

นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โครงการทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – ห้องไอซียูความดันลบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี โดยมีนายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่