ประกาศ สนข. เรื่องประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง ( ดีเซล) จำนวน 3 คัน