ประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

ประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

ประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

- โอวาทของผู้นำศาสนาและคำขวัญของนายกรัฐมนตรี

- กฎหมายเกี่ยวกับสุรา

 

งดเหล้าเข้าพรรษา

หมวดหมู่