สนข. ร่วมการสัมมนาไทย-ฝรั่งเศสด้านการขนส่งในเขตเมืองและทางราง

สนข. ร่วมการสัมมนาไทย-ฝรั่งเศสด้านการขนส่งในเขตเมืองและทางราง

สนข. ร่วมการสัมมนาไทย-ฝรั่งเศสด้านการขนส่งในเขตเมืองและทางราง

          นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาThai-French Urban and Rail Transport 2018 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมบรรยายในหัวข้อ Thai Rail Market Outlook ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเป็นความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Business France สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และภาคเอกชนของฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ด้านการขนส่งในเมืองและการขนส่งทางรางระหว่างไทยและฝรั่งเศส

หมวดหมู่