ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ครบรอบ 7 ปี

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ครบรอบ 7 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ครบรอบ 7 ปี

              นางสาวอัญชุลี ศิโรรัตนรังษี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ครบรอบ 7 ปี รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยมีนายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการบริษัท รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ซอยเพชรบุรี 47 (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

หมวดหมู่