กระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวคัดค้านโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3ฯ

กระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวคัดค้านโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3ฯ

กระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวคัดค้านโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ แนวเส้นทางทางด่วนทดแทน N1 เพื่อต่อเชื่อมตอน N2 เข้ากับโครงข่ายทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก

 

กระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวคัดค้านโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3

หมวดหมู่