ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2 (e-bidding)