ข่าวประจำวันเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561