ข่าวประจำวันเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561