การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ไฟล์แนบ : การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

1.ข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR)

2.ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

หมวดหมู่