คณะผู้บริหาร สนข. อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

คณะผู้บริหาร สนข. อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

คณะผู้บริหาร สนข. อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   

          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายชยธรรม์ พรหมศรรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมคณะผู้บริหาร สนข. เข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2561 แด่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ กระทรวงคมนาคม

หมวดหมู่