ราคากลางโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร

ราคากลางโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร

ไฟล์แนบ : โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (TRAFFIC Impact Assessment : TIA)

1. ราคากลาง

2. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)ฯ