สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 45 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 45 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 45 ปี

              นายเผด็จ ประดิษฐเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 45 ปี โดยมีนายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการ  ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธ์ที่ดิน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 2302 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. สำนักงานใหญ่

หมวดหมู่