บริการการเดินทาง

บริการการเดินทาง

ระบบบริการข้อมูลการเดินทาง

บริการค้นหาและบอกเวลารถสาธารณะ
เส้นทางเดินรถประจำทาง ขสมก.

บริการข้อมูลเส้นทางคมนาคมทั่วประเทศ

เว็บท่าภูมิสารสนเทศคมนาคม
ระบบ Thai FRID / Thai FRID online
ระบบรายงานอุบัติเหตุ (TRAMS)
ระบบรายงานสถานการณ์อุทกภัย
แผนที่คมนาคม 3 มิติ
แผนที่คมนาคมออนไลน์
แผนที่ทางหลวง
แผนที่ทางด่วน
แผนที่เส้นทางลัดช่วงเทศกาล

บริการข้อมูลอัตราค่าเดินทางระบบขนส่งมวลชน

อัตราค่าโดยสารรถ ขสมก. 
อัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้ามหานคร 
อัตราค่าโดยสาร เดินเรือในเขต กทม และปริมณฑล 
ตารางเวลา/อัตราค่าโดยสาร บขส 
ตารางเวลาเดินรถ/อัตราค่าโดยสาร รถไฟ 
อัตราค่าโดยสาร Airport Rail Link

 

บริการข้อมูลเส้นทางระบบขนส่งมวลชน

เส้นทางเดินรถ ขสมก. 
เส้นทางเดินเรือในเขต กทม.และปริมณฑล 
เส้นทางรถ บขส. 
เส้นทางรถไฟ 
เส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.) 
เส้นทางเดินรถไฟฟ้า บีทีเอส 
Airport Rail Link : ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว (รฟม.) 

บริการข้อมูลสภาพจราจร

รายงานสภาพจราจรผ่านกล้อง CCTV (ทล.) 

บริการข้อมูลการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไหว้พระ 9 วัด กับ ขสมก.

E-Ticket

สำรองที่นั่ง/จำหน่ายบัตรโดยสาร บขส.
จองตั๋ว/ซื้อตั๋ว นครชัยแอร์ออนไลน์
สำรองที่นั่ง/จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า รฟท.
สำรองที่นั่ง/จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า สายการบิน 
การบินไทย
ไทยสมายล์
นกแอร์
แอร์เอเซีย
บางกอกแอร์เวย์
โอเรียนท์ไทย
Thai Lion Air

หมวดหมู่