แบบสำรวจ

แบบสำรวจ

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของ สนข.
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลและข้อเสนอแนะ
1.โปรดเลือกช่องทางการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของ สนข. ที่ท่านรับบริการมีช่องทางใดบ้าง

วิดีโอแนะนำ สนข.

ดูทั้งหมด

  ปฏิทินกิจกรรม