รายงานการศึกษาด้านการขนส่งและจราจร

โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่- ปาดังเบซาร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง (สรร.)

ปีที่ดำเนินงาน :

2558

สถานะ :

ดำเนินการแล้วเสร็จ


โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่- ปาดังเบซาร์

ผลการดำเนินงาน

1. รายงานฉบับสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ภาษาไทย
2. รายงานฉบับสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ภาษาอังกฤษ

วิดีโอแนะนำ สนข.

ดูทั้งหมด

  ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

การเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล