การเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล

การเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล

Application สำหรับอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

Application สำหรับอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง   ชื่อ/การใช้งาน : Thailand Highway Traffic สำหรับการเดินทางบนทางหลวงทั่วประเทศ ผู้ดูแล : กรมทางหลวง   ชื่อ/การใช้งาน :  M Traffic&nb...

อ่านต่อ

สำรวจสภาพเส้นทางช่วงเทศกาลปีใหม่

รายงานสภาพจราจรของ กองทัพอากาศไทย รายงานสภาพจราจรของ กรมทางหลวง  

อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

    ผลการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ

สนข. ใส่ใจกำลังสาม หยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2563

                  สนข. ใส่ใจกำลังสาม หยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ ขับขี่ปลอดภัย "ใส่ใจตนเอง ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ใส่ใจประชาชาชน"                 &nb...

อ่านต่อ

ข้อมูลติดต่อสำหรับอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ศูนย์ด้านความปลอดภัย : ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ที่ตั้งศูนย์ :  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์/โทรสาร/Website :  1356 (24 ชั่วโมง) www.mot.go.th   ...

อ่านต่อ

หมวดหมู่