ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

.

อ่านต่อ

วันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

อ่านต่อ

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบินประจำปีการศึกษา 2563  

อ่านต่อ

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดรรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 50 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2563 รายละเอียด www.opdc.go.th , www.igpthai.org โทร. 0 2356 9999 ต...

อ่านต่อ

รายงานประจำปี 2561

   - ฉบับภาษาไทย  - ฉบับภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรของ สนข.

การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร (MIS) ของ สนข. 1. ระบบ MIS  2. ช่องทางการตอบแบบสำรวจ       - คลิกแบบสำรวจ      - Scan QR Code          ...

อ่านต่อ

เชิญร่วมงาน Think Blobally Bike-Wakl- Locally The 7 Thailand Bike and Walk Forum

ลงทะเบียน :  1. link ลงทะเบียน  2. Scan QRCode 

อ่านต่อ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร -ปี 2563          - สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือนพฤศจิกายน 2563          - สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือนตุลาค...

อ่านต่อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - รายละเอียดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ - ลงนามถวายพระพร

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

ประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" - โอวาทของผู้นำศาสนาและคำขวัญของนายกรัฐมนตรี - กฎหมายเกี่ยวกับสุรา  

อ่านต่อ

หมวดหมู่