ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" ประจำปีงบประมาณ ...

ไฟล์แนบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Offic...

ไฟล์แนบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) จำนวน 9 ระบบ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 จำนวน 1000 เล่ม โดยวิธ...

ไฟล์แนบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 จำนวน 1000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

หมวดหมู่