เชื่อมโยงคมนาคม

เชื่อมโยงคมนาคม

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อน

- ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ - ช่องทางการติดต่อ    ทีมโฆษกกระทรวงคมนาคม   โทร : 0-2283-3066, 0-2283-3308   โทรสาร : 0-2281-8961  e-mail : prmot@mot.g...

อ่านต่อ

รายงานการศึกษา ของ สนข.

สนข. ได้เผยแพร่ข้อมูลรายงานการศึกษาของ สนข. โดยแสดงข้อมูลเป็นรายปีงบประมาณที่ได้รับ ดังรูป   - รายละเอียดแผนงาน/โครงการ - ลิงค์เพื่อค้นหาข้อมูลรายงานโครงการศึกษา ของ สนข.  

อ่านต่อ

ผลการดำเนินการของกระทรวงคมนาคม

       

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของคมนาคม

         

อ่านต่อ

แอพลิเคชั่นภายใต้กระทรวงคมนาคม

:: ทางถนน Highway Traffic คุณสมบัติ : แสดงข้อมูลสภาพจราจร ของทางหลวงในประเทศไทย แสดงภาพปัจจุบันจากกล้องจราจร แสดงข้อมูลความเร็วรถ แสดงระดับการจราจรติดขัดโดยแบ่งตามสี และสามารถค้นหาข้อมูลตามจุดติดตั้ง ชื่อถนน หรือภาคได้  พัฒนา...

อ่านต่อ

หมวดหมู่