สถิติคมนาคม

สถิติคมนาคม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

จำนวนประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) งบประมาณรายจ่ายด้านการขนส่ง งบลงทุนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของภาคการขนส่ง การเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ สถิติอุบัติเหตุแยกตามภาคการขนส่ง จุดเสี่ยงอันตราย&...

อ่านต่อ

ข้อมูลด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

- ข้อมูลด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ - ดัชนีชี้วัดการขนส่งและโลจิสติกส์ - รอบรู้...สถิติคมนาคม - บริการการเดินทาง - TRANSPORT STATISTICS

อ่านต่อ

Transport Statistics

- Transport Statistics - รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

รอบรู้...สถิติคมนาคม

- รู้ไหม... รถป้ายแดงในครึ่งปีแรก มีเท่าไหร่ ?

อ่านต่อ

บริการการเดินทาง

- บริการค้นหาและบอกเวลารถสาธารณะ

อ่านต่อ

หมวดหมู่