ข่าวกิจกรรม สนข.

ข่าวกิจกรรม สนข.

สนข.จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการพัฒนาโคร...

สนข.จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร (ศทท.) จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ สนข. ป...

อ่านต่อ

สนข. จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบเว็บท่า สนข.

  สนข. จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบเว็บท่า สนข. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบเว็บท่า สนข. เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 402 อาคาร สนข. โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนข. เข้ารับการฝึกอบ...

อ่านต่อ

สนข. จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หลักสูตรการนำเสนอข้อมูลในรู...

สนข. จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หลักสูตรการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic          สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) หลั...

อ่านต่อ

สนข. จัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กบข. กับเงินออมสมาชิก

สนข. จัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กบข. กับเงินออมสมาชิก   เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร สนข. สำนักงานโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กบข. กับเงินออมสมาชิก ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้...

อ่านต่อ

สนข. จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ของ สนข. ครั้งที่ 1/2561

สนข. จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ของ สนข. ครั้งที่ 1/2561 นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ของ สนข. (CKO) ได้มอบหมายให้ นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสน...

อ่านต่อ

คู่มือการใช้งานระบบ MailGoThai version 2

อ่านต่อ

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2560

1. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สนข. (PDF) 2. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สนข. (DOC) 3. Link URL: แบบสำรวจ Online  4. Scan QRCode :   หมายเหตุ : กรุณากรอกรหัสเพื่อยืนยันรับของที่ระลึก

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนตาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ สนข...

สนข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนตาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ สนข.” นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะและเพิ่ม...

อ่านต่อ

ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร...

สนข. ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นางสาวอัญชุลี ศิโรรัตนรังษี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ สนข. ส่งมอบดอ...

อ่านต่อ

สนข. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ MailGoThai Version 2

สนข. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ MailGoThai Version 2           ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมการฝึกอบรม  การใช้งานระบบ MailGoThai Version 2 เมื่อวันศุกร์ที...

อ่านต่อ

หมวดหมู่