ข่าวกิจกรรม สนข.

ข่าวกิจกรรม สนข.

สนข. จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ของ สนข. ครั้งที่ 1/2561

สนข. จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ของ สนข. ครั้งที่ 1/2561 นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ของ สนข. (CKO) ได้มอบหมายให้ นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสน...

อ่านต่อ

คู่มือการใช้งานระบบ MailGoThai version 2

อ่านต่อ

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2560

1. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สนข. (PDF) 2. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สนข. (DOC) 3. Link URL: แบบสำรวจ Online  4. Scan QRCode :   หมายเหตุ : กรุณากรอกรหัสเพื่อยืนยันรับของที่ระลึก

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนตาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ สนข...

สนข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนตาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ สนข.” นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะและเพิ่ม...

อ่านต่อ

ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร...

สนข. ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นางสาวอัญชุลี ศิโรรัตนรังษี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ สนข. ส่งมอบดอ...

อ่านต่อ

สนข. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ MailGoThai Version 2

สนข. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ MailGoThai Version 2           ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมการฝึกอบรม  การใช้งานระบบ MailGoThai Version 2 เมื่อวันศุกร์ที...

อ่านต่อ

สนข. เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี”

สนข. เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี”           ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อ...

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการการหลักสูตร “การจัดการกระบวนการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร...

สนข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง หลักสูตร “การจัดการกระบวนการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”             &...

อ่านต่อ

สนข. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ MailGoThai Version 2

สนข. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ MailGoThai Version 2                       นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร เป็นปร...

อ่านต่อ

จัดฝึกอบรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการความรู้” (Knowledge Managemen...

สนข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการความรู้” (Knowledge Management: KM) ครั้งที่ 3 นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (ส...

อ่านต่อ

หมวดหมู่