แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 ของ สนข. ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

ประกาศ สนข. เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ สนข. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2560

ไฟล์แนบ : แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2560

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2559

ไฟล์แนบ : แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2559

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2558

ไฟล์แนบ : แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2558

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2557

ไฟล์แนบ : แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2557

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2556

ไฟล์แนบ : แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2556

อ่านต่อ