ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ฯ จำนวน 8 รายการ ประจำปี...

การจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ราคากลาง2. ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ง...

ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

อ่านต่อ

ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ : การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2562 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)

อ่านต่อ

ประกาศราคาจัดวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (พริ้นเตอร์...

ประการประกวดราคาจัดวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (พริ้นเตอร์) และวัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป จำนวน 50 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตของงาน (TOR)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ครั้งที่ 2 (e-bidding)...

ไฟล์แนบ : โครงการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ครั้งที่ 2 (e-bidding)  1. ราคากลาง 2. ขอบเขตการดำเนินงาน

อ่านต่อ

ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ไฟล์แนบ : 1.ราคากลางงานปรับปรุง ครั้งที่ 2 2.TOR งานปรับปรุง ครั้่งที 2

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (ครั้งที่ 3...

โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (ครั้งที่ 3) 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน

อ่านต่อ

จ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคลากร จำนวน 1 งาน

ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคลากร จำนวน 1 งาน

อ่านต่อ

จ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจฯ (e-bidding)...

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2561 และการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)&nb...

อ่านต่อ

ราคากลางจัดจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (ประจำปี2561-2565 ระย...

ไฟล์แนบ : ราคากลางจัดจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (ประจำปี2561-2565 ระยะเวลา 60 เดือน) 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)

อ่านต่อ