ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจฯ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่การดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ราคากลางค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฯ

ราคากลางค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการเชื่อมโยงต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ราคากลางค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม กรุงเทพมหานคร

ราคากลางค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ราคากลางค่าจ้างศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyt...

ราคากลางค่าจ้างศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ราคากลางค่าจ้างศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงส...

ราคากลางค่าจ้างศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ราคากลางค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่...

ราคากลางค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 

อ่านต่อ

ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลฯ (e-biddin...

  ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล และเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. ราคากลาง 2. ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

อ่านต่อ

ราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพ...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ จำนวน 62 รายการ ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ

- ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ