ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ สนข.ประจำปี 2564

ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม 2564-เดือนกันยายน2564) ราคากลาง

อ่านต่อ

ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่ง...

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่า...

อ่านต่อ

ราคากลางค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คันในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

อ่านต่อ

ประการาคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง (ครั้งท...

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจฯ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่การดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ราคากลางค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฯ

ราคากลางค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการเชื่อมโยงต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ราคากลางค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม กรุงเทพมหานคร

ราคากลางค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ราคากลางค่าจ้างศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyt...

ราคากลางค่าจ้างศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ราคากลางค่าจ้างศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงส...

ราคากลางค่าจ้างศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ