ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารงานสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) 9 ระบบ ปี 25...

ราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) จำนวน 9 ระบบ ของ สนข. ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 8 รายการ ป...

ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สนข. จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ราคากลางประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถจำนวน 3 คัน (ปี ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ราคากลางประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถจำนวน 3 คัน (ปี 2562 -2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ราคากลางเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ) (ครั้งท...

ราคากลางเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ) (ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ

ราคากลางเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ) ครั้งที่ ...

ราคากลางเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี )ครั้งที่ 2 

อ่านต่อ

ราคากลางเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถนต์ จำนวน 3 คัน (e-bidding)

ราคากลางเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถนต์ จำนวน 3 คัน (ปี 2562 - 2566 ระยะเวลาเช่า 5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากกา...

โครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ 1. ราคากลาง 2. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งฯ

โครงการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งด้วยการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 1. ราคากลาง 2. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง การจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2562 e-budd...

ประกาศ สนข. เรื่อง การจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2562 1. ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที...

อ่านต่อ