ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

จ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคลากร จำนวน 1 งาน

ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคลากร จำนวน 1 งาน

อ่านต่อ

จ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจฯ (e-bidding)...

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2561 และการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)&nb...

อ่านต่อ

ราคากลางจัดจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (ประจำปี2561-2565 ระย...

ไฟล์แนบ : ราคากลางจัดจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (ประจำปี2561-2565 ระยะเวลา 60 เดือน) 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่...

ไฟล์แนบ : ประกาศราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ

ร่างราคากลางการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้า...

ไฟล์แนบ : ร่างราคากลางการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ  สนข. ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (TIA)

ไฟล์แนบ :1.  ศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (TIA) (ใช้ราคากลางเดิม)              2. ขอบเขตการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (TIA)

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

ไฟล์แนบ : ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

อ่านต่อ

ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ไฟล์แนบ : ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทาง...

ไฟล์แนบ : โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางอากาศในประเทศ 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี

ไฟล์แนบ : ราคากลางและขอบเขตโดยละเอียดของงานโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี

อ่านต่อ