ข่าวการขนส่งและจราจร

ข่าวการขนส่งและจราจร

สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเ...

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ของกระทรวงคมนาคม

อ่านต่อ

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558(Action Plan)

อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2557

อ่านต่อ

รายงานการติดตามความคืบหน้าตามแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในเมืองภูมิภาคจังหวัดเพ...

อ่านต่อ

การแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองใหญ่ในภูมิภาค

อ่านต่อ

“ประจิน” สั่งขยับแผนนำร่องใช้ตั๋วร่วม ม.ค. 59 บีบลดค่าโดยสารขนส่งทุกโหมด

ประจิน” สั่งขยับแผนนำร่องใช้ตั๋วร่วม ม.ค. 59 บีบลดค่าโดยสารขนส่งทุกโหมด ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์   “ประจิน” สั่งเร่งเปิดทดสอบระบบตั๋วร่วม ม.ค.-ก.พ. 59 นำร่องรถไฟฟ้า 3 สาย และทางด่วน และใช้กับระบบขนส่งทุกประเภทในปี 60-61 ...

อ่านต่อ

ข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง 2558

อ่านต่อ

ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลใน กทม. 2558 (Inforgraphic)

ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลใน กทม. 2558 (Inforgraphic)

อ่านต่อ