ข่าวการขนส่งและจราจร

ข่าวการขนส่งและจราจร

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ร...

อ่านต่อ

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน"

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit – oriented – Development) ตามแนวคิดการเติบโต อย่างชาญฉลาด (Smart Growth)”

อ่านต่อ

สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2557

อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศป...

ไฟล์แนบ : ผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศปีใหม่ 2558 ของกระทรวงคมนาคม (26 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558)  

อ่านต่อ

ปิดประตูสู่อาเซียน : รางมาตรฐานกับรถไฟกึ่งความเร็วสูงสายแรกของไทย

ชลบุรี 17 มี.ค. – ไทยร่วมมือกับจีนเตรียมสร้างรถไฟรางคู่ขนาดทาง มาตรฐาน ขนาดรางกว้างกว่าแบบเดิม มีข้อดีคือ ตัวรถกว้างขึ้นและรางรองรับความเร็วสูงขึ้น ในระยะแรกจะใช้ความเร็ว 180 กม./ชม. ในรถโดยสาร เรียกได้ว่าจะเป็นรถไฟกึ่งความเร็วสูงสายแรกของไทย ...

อ่านต่อ

ทิศทางรถไฟ ทิศทางอนาคตประเทศไทย

อ่านต่อ

"มาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งและจราจรระยะที่ 2"

คำนำ  ภาคที่ 1 คู่มือมาตรฐานอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (2 เล่ม)     เล่ม 1 คู่มือและมาตรฐานราวกันอันตราย     เล่ม 2 คู่มือและมาตรฐานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  ภาคที่ 2 คู่มือการจัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและ...

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2558

ไฟล์แนบ : แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

มาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันแรงงานแห่งชาต...

มาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันแรงงานแห่งชาติ 2558 ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2558)  

อ่านต่อ

คมนาคม เร่งตั้ง นิคมอุตสาหกรรมการบิน

  คมนาคม เร่งตั้ง นิคมอุตสาหกรรมการบิน    

อ่านต่อ