นโยบายและแผนด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแผนด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนน ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 256...

ไฟล์แนบ : แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562)

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขาคมนาคมขนส่ง

ไฟล์แนบ : แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขาคมนาคมขนส่ง

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ...

ไฟล์แนบ : แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 กระทรวงคมนาคม

อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560  

อ่านต่อ

มาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

มาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล พ.ศ. 2561 ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่่างวันที่ 26-31 กรกฏาคม 2561)

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

ไฟล์แนบ : แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของกระทรวงคมนา (วันที่ 11 - 174 เมษายน 2561)

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของกระทรวงคมนาคม

ไฟล์แนบ : แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของกระทรวงคมนาคม 

อ่านต่อ

คู่มือและมาตรฐานเครื่องหมายจราจร

- คู่มือและมาตรฐานเครื่องหมายจราจร ภาคที่ 1 - เล่มที่ 3 คู่มือและมาตรฐาน สัญญาณไฟจราจร- คู่มือการใช้เครื่องหมายจราจร ภาคที่ 2 - เล่มที่ 2 คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องหมายจราจร- คู่มือการใช้เครื่องหมายจราจร ภาคที่ 2 - เล่มที่ 3 คู่มือการใ...

อ่านต่อ