ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน...

ประกาศ สนข. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างครุ๓ณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างครุ๓ณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เคร...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3...

ประกาศ สนข. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (ปี 2562-2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ของสุขภั...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ของสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร สนข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 และ 2 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำประปาภายในอาคาร...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำประปาภายในอาคาร สนข.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางฯ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮจ-1563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเ...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ