ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง)

ประกาศ สนข. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าวซ่อมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานรายการ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าวซ่อมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 เคร...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินสายแลน โทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะ...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินสายแลน โทรศัพท์ และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ภายในห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่มบริหารทรัพยาบุคคล ชั้น 1 อาคาร สนข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงา...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเ...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน สท-5861 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ