ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) - ประกาศประกวดราคา - เอกสารประกวดราคา - TOR

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) - ประกาศประกวดราคา - เอกสารประกวดราคา - TOR

อ่านต่อ

ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ) ครั้งที่...

ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) - เอกสารประกวดราคาเช่า - (ร่าง) ประกาศ - รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) - ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ) ครั้ง...

ประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) - เอกสารประกวดราคาเช่า - (ร่าง) ประกาศ - รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) - ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เคร...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไส้กรองน้ำพร้อมบริการเปลี่ยนไส้กรองสำ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไส้กรองน้ำพร้อมบริการเปลี่ยนไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกล่องเก็บกา...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกล่องเก็บกากหมึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางฯ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน สท-5861 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ของโถสุข...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ของโถสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำคนพิการ ชั้น 5  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เคร...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ