ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนข. โดยวิธีเฉพาะเ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2563 จำนวน 1...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2563 จำนวน 11 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน (ปี 2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี) ครั้งที่ 3 (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟีล์มสำหรับติดกระจกอาคาร สนข. พร...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟีล์มสำหรับติดกระจกอาคาร สนข. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำระบบปล่องดูดควันพร้อมติดตั้ง โดยวิธ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำระบบปล่องดูดควันพร้อมติดตั้งจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถจำนวน 3 คัน (ปี 2562 -25...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถจำนวน 3 คัน (ปี 2562 -2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ประกาศ - เอกสาร - TOR - ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิ...

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คันฯ

- ประกาศ สนข. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน (ปี 2562 - 2566 ระยะเวลาเช่า 5 ปี) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ