ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธ...

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์จำนวน 1 เครื่อง โด...

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ...

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 โ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉ...

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง โ...

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 3...

ประกาศ สนข. เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 3 คัน (ปี 2562-2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการแสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สนข. จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการการกำจัดปลวก ฯโดยวิธีเฉพาะเ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการการกำจัดหมัด มอด ปลวก มด แมลงสาบและยุง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ