ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนข. ปี 2563 (e-budding)

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ สำหรับใช้ในงานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพ...

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ สำหรับใช้ในงานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง โ...

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดจ้างทำวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดจ้างทำวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องจัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่องจัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธ...

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ