ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิ...

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อมู่ลี่สำหรับห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 จำนวน 4 ชุด โดย...

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อมู่ลี่สำหรับห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธี...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศชนะผู้เสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศชนะผู้เสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนข. ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดจ้างเปลี่ยนวอลเปเปอร์เพดานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดจ้างเปลี่ยนวอลเปเปอร์เพดานและวอลเปเปอร์ติดผนังห้องผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ