ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจฯ 2563 โดยวิธีเ...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล และเครื่องพิมพ์สำเ...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล และเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล และเ...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะ...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮจ 1583 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเต...

1. ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ จำนวน 62 รายการ ของ สนข. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. ราคากลาง 3. ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุค...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 82 รายการ ปี 2563 (e-Biddi...

- ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 82 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำ (Booster Pumps) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 80 แกรม จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้ออะไหล่สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้ออะไหล่สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รูป โดยวิธีเ...

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ