ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 เคร...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (ปี 2562-2566) (e-bi...

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (ปี 2562-2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ประกาศ สนข.ฯ - เอกสารประกวดราคาฯ

อ่านต่อ

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถนต์ จำนวน 3 คัน (e-bidding...

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถนต์ จำนวน 3 คัน (ปี 2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ประกาศ สนข. - ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายกา...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 เครื...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ