ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมฯ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงปรมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคา

อ่านต่อ

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและว...

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่า...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง ( ดีเซล) จำนวน 3 คัน

ประกาศ สนข. เรื่องประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง ( ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ (TOR) 3. ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯ โดยวิธีเฉพา...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการฮาร์ดดิส ยี่ห้อ Seagate Barracuda  2 TB  ขนาด 3.5 นิ้ว จำนวน 1 ลูก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง (ครั้...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ 2. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ (TOR) 3. ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมะการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและการ...

ประกาศ สนข. เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมะการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพา...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมตู้ควบคุมน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพา...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมตู้ควบคุมน้ำพุด้านหน้าอาคาร สนข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพ...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ