ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 3...

ประกาศ สนข. เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 3 คัน (ปี 2562-2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการแสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สนข. จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน (ปี 2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี) ครั้งที่ 3 (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถจำนวน 3 คัน (ปี 2562 -25...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถจำนวน 3 คัน (ปี 2562 -2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ประกาศ - เอกสาร - TOR - ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คันฯ

- ประกาศ สนข. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน (ปี 2562 - 2566 ระยะเวลาเช่า 5 ปี) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) - ประกาศประกวดราคา - เอกสารประกวดราคา - TOR

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) - ประกาศประกวดราคา - เอกสารประกวดราคา - TOR

อ่านต่อ

ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ) ครั้งที่...

ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) - เอกสารประกวดราคาเช่า - (ร่าง) ประกาศ - รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) - ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ) ครั้ง...

ประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ( ปี2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) - เอกสารประกวดราคาเช่า - (ร่าง) ประกาศ - รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) - ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เคร...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ