ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่องจัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่องจัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 โ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 3...

ประกาศ สนข. เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 3 คัน (ปี 2562-2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการแสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สนข. จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการการกำจัดปลวก ฯโดยวิธีเฉพาะเ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการการกำจัดหมัด มอด ปลวก มด แมลงสาบและยุง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนข. โดยวิธีเฉพาะเ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2563 จำนวน 1...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2563 จำนวน 11 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน (ปี 2562 - 2566 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี) ครั้งที่ 3 (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟีล์มสำหรับติดกระจกอาคาร สนข. พร...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟีล์มสำหรับติดกระจกอาคาร สนข. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ