ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเ...

ไฟล์แนบ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560

ไฟล์แนบ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560  

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (e-bidding)

ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (e-bidding)

อ่านต่อ

รายละเอียดตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน...

ไฟล์แนบ : รายละเอียดตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ไฟล์แนบ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 ตามแบบ สขร.1

ไฟล์แนบ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 ตามแบบ สขร.1

อ่านต่อ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไฟล์แนบ : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สนข. ประจำปีงบประมาณ 2560 (e-Bidding)

ไฟล์แนบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สนข. ประจำปีงบประมาณ 2560 (e-Bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร...

ไฟล์แนบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แ...

ไฟล์แนบ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ฯ จำนวน 8 รายการ

อ่านต่อ