ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำ (Booster Pumps) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 80 แกรม จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้ออะไหล่สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้ออะไหล่สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รูป โดยวิธีเ...

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิ...

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อมู่ลี่สำหรับห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 จำนวน 4 ชุด โดย...

ประกาศ สนข. เรื่อง จัดซื้อมู่ลี่สำหรับห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ