ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ...

ประกาศ สนข. เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเ...

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของ สนข.

อ่านต่อ

รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้...

1. ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโย...

- ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของ สนข.

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนัก...

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของ สนข.

อ่านต่อ

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือกตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ สนข.

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหนักงานธุรการปฏ...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ