ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์...

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภา...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบั...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลิอกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ 

อ่านต่อ

ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฎิบัติการ ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 22 มีนาคม 2561 ลิงค์สำหรับสมัครสอบ :&n...

อ่านต่อ

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงิน...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรืื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิต...

ประกาศ สนข. เรืื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบั...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ไฟล์แนบ : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2561  - ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ...

อ่านต่อ

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิ...

ไฟล์แนบ : ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อ่านต่อ