ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพ...

ประกาศ สนข. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

อ่านต่อ

ประกาศการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนายช่างเ...

- ประกาศ สนข. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน - ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ สนข. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักง...

ประกาศ สนข. เรื่องรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง บัญชีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก...

ประกาศ สนข. เรื่อง บัญชีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าหน้าที่ธุรการ

อ่านต่อ

ประกาสเลื่อนวันปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างเขียนแบ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาสเลื่อนวันปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะของพนักงานราชการ ...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงานราชการ (เจ้าพ...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเ...

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมฯในตำแหน่งเจ้าพน...

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน

อ่านต่อ