ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯตำแหน่งนายช่างเขีย...

ประกาศ สนข. เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครบุคคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้...

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลฯ ตำแหน่งนายช่างเขีย...

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัต...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพ...

ประกาศ สนข. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

อ่านต่อ

ประกาศการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนายช่างเ...

- ประกาศ สนข. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน - ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ สนข. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อ่านต่อ