ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพ...

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องรัับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่องรัับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อ่านต่อ

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนป...

- ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ...

ประกาศ สนข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

อ่านต่อ

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิ...

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของ สนข. 

อ่านต่อ

ประกาศบัญชีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ สนข. เรื่อง บัญขีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์น...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  - รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน - วัน เวลา และสถานที่

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจั...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติ...

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลืือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) เข้ารับการประเมินฯพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านต่อ