ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

พิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

สนข. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมพิธี...

อ่านต่อ

เข้าร่วมงาน Executive Dinner Talk By Transport Journal Next Transport ... Next ...

สนข. เข้าร่วมงาน Executive Dinner Talk By Transport Journal Next Transport ... Next Thailand - "คมนาคมแห่งอนาคต...จุดเปลี่ยนประเทศไทย" ในโอกาส Transport Journal ครบรอบ 22 ปี           นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทร...

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report 1) โครงการติดตาม...

นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report 1) โครงการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคการขนส่งด้วยการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมว...

อ่านต่อ

การประชุมหารือการศึกษาอุโมงค์ทางลอดจากถนนนราธิวาส – สำโรง

นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมหารือการศึกษาอุโมงค์ทางลอดจากถนนนราธิวาส – สำโรง เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร สนข. โดยมีผู้แทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักกา...

อ่านต่อ

จัดประชุมโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งฯเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพ...

สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก       นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการ...

อ่านต่อ

เตรียมการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ปี พ.ศ. ...

สนข.จัดประชุมเตรียมการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์           นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผ...

อ่านต่อ

การพิจารณารายงานฉบับกลางโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจั...

สนข. จัดประชุมพิจารณารายงานฉบับกลาง (Interim Report) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส...

อ่านต่อ

การศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางซื่อเป็นเมืองอัจฉริยะ

สนข. จัดประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางซื่อเป็นเมืองอัจฉริยะ (Bang Sue Area Smart City) โดย Japan International Cooperation Agency (JICA)  นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำน...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2562 ณ พระอุโบสถวัดจันทน์ก...

สนข. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2562 ณ พระอุโบสถวัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี           นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชท...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย-ตองยิน แห่งที่ 2

          วันนี้ (30 ต.ค.62) นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย-ตองยิน แห่ง...

อ่านต่อ

หมวดหมู่