ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญโครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโ...

สนข.จัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุง...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมเสวนาในงานประชุมสัมมนานานาชาติ CVTEC เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือเชื่อมโยงก...

สนข. ร่วมเสวนาในงานประชุมสัมมนานานาชาติ CVTEC เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและไมซ์ ระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งด้านใต้ (Southern Coastal Economic Corridor) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) นางวิไ...

อ่านต่อ

ประชุมหารือเพื่อทบทวนการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจโครงการการสนับสนุนการพัฒนาแยานย...

สนข. จัดประชุมหารือ เพื่อทบทวนการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการการสนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายปัญญา ชูพานิ...

อ่านต่อ

สนข.ลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นทางโครงการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส...

สนข.ลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นทางโครงการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำน...

อ่านต่อ

สนข. เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

สนข. เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐ...

อ่านต่อ

สนข. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ...

สนข. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ...

สนข. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่อง พร้อมร่วมปลูกต้นรา...

อ่านต่อ

ครบรอบ 18 ปี 9 ตุลาคม 2563 “มุ่งมั่นพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ..เพื่อความสุขอ...

สนข. ครบรอบ 18 ปี 9 ตุลาคม 2563 “มุ่งมั่นพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ...เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย”           นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม สักการะพระบรมสารีริกธาตุและศาลพระพรหม ณ สำนักงานนโยบายและแผ...

อ่านต่อ

สนข. เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “ Thailand : Investment Opportunities for Spanish Com...

สนข. เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “ Thailand : Investment Opportunities for Spanish Companies in Logistics and Transport Infrastructure Projects” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดสัมมนาธุรกิจในระบบออนไลน์ (Webinar) จากประเทศสเปน ในหัวข้อ &ldqu...

อ่านต่อ

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าสักการะพระพุทธคมนาคมบพิธ และสิ่งศักดิ์สิ...

วันนี้ (5 ตุลาคม 63) นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าสักการะพระพุทธคมนาคมบพิธ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ...

อ่านต่อ

หมวดหมู่