ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่...

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่การ...

อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ ครั้งที่ 1/2563 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาค...

อ่านต่อ

ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานหลักในการผลักดันแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางซื...

สนข. จัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานหลัก (Core Members Meeting)ในการผลักดันแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางซื่อสู่การปฏิบัติ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานหลัก (Core Members Meeting) ในการผลักดันแผนการพัฒ...

อ่านต่อ

ประชุมติดตามประเมินการใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคการขนส่งด้วยการพัฒนาระบบรถไ...

สนข. จัดประชุมเพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report 2) โครงการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคการขนส่งด้วยการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน             นายชยธรรม์ พรหมศร ผ...

อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 29 - 2/2563

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 29 - 2/2563           นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 29 - 2/2563 ...

อ่านต่อ

สนข.ศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฯ

สนข.ศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและบร...

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านข้อมูลเพื่อการศึกษาอุโมงค์ทางลอดจากถ...

สนข. จัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านข้อมูลเพื่อการศึกษาอุโมงค์ทางลอดจากถนนนราธิวาส – สำโรง ครั้งที่ 1/2563 นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด...

อ่านต่อ

สนข. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)

สนข. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) เมื่...

อ่านต่อ

สนข.จัดประชุมหารือติดตามความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

สนข.จัดประชุมหารือติดตามความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมหารือติดตามความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขน...

อ่านต่อ

การประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ และพื้นที...

สนข.จัดประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ และพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อพิจารณารายละเอียดส่วนอาคาร (การใช้พื้นที่ชดเชย) และส่วนการเชื่อมต่อโครงการ ครั้งที่ 1/2563 นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งแล...

อ่านต่อ

หมวดหมู่