ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

ประชุมผู้บริหาร สนข. เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดรายบุคคลของข้าราชการ สนข. ครั้งที่ 1/2...

สนข. จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดรายบุคคลของข้าราชการ สนข. ครั้งที่ 1/2564 นายปัญญา ชูพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจร...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงฯครั้งที่...

สนข. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564            นายปั...

อ่านต่อ

ติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปี 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครง...

สนข. ร่วมประชุมเพื่อติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปี 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการรถไฟสายสีแดง ผ่านระบบทางไกล VDO CONFERENCE นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการรถไฟสายสีแดงผ่าน...

อ่านต่อ

กระทรวงคมนาคมจัดประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กระทรวงคมนาคมจัดประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันนี้(13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 กระทรวงคมนาคม) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณร...

อ่านต่อ

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา...

สนข. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคมร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก...

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 ครั้งที่ 1

สนข. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ...

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร สนข. ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่รัฐมนตรีว่าการกระท...

คณะผู้บริหาร สนข. ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิล...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมศูนย์ปฏิบัติการคมนา...

สนข. ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม ศูนย์บัญชาการ กรมทางหลวง ศูนย์ปฏิบัติการเทศกาลปีใหม่ กรมทางหลวง และศูนย์บริการประชาชนกรมทางหลวง วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้ว...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สนข. ร่วมลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคมร่ว...

อ่านต่อ

สนข.จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

สนข.จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ นายปัญญา ชูพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง...

อ่านต่อ

หมวดหมู่