ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2561

สนข. จัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2561           นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 กุ...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ ...

สนข. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 1 (5)/2561            นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุม...

อ่านต่อ

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

สนข. จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)             นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโ...

อ่านต่อ

การพิจารณารูปแบบทางเลือกงานศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแคราย - ...

สนข. สรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกงานศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม)           นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมสัมมนารับฟั...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บ...

สนข. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2561           นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งแล...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับงานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐก...

สนข. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับงานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 8-1/2561             นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำ...

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงและเผยแพร่ความรู้ หัวข้อ “ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอ...

สนข. จัดประชุมชี้แจงและเผยแพร่ความรู้ หัวข้อ “ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม”           นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร เป็นประ...

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สนข.

สนข. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สนข.                    นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการปร...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ

สนข. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ครั้งที่ 1/2561           นายชัยว...

อ่านต่อ

การศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปร...

สนข. ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1/2561   นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ...

อ่านต่อ

หมวดหมู่