ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สัญจร)ฯ

สนข.จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สัญจร) ระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี และนายระพินทร์ จารุดุล เป็นป...

อ่านต่อ

แถลงข่าวแนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวแนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวแนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี...

อ่านต่อ

ประชุมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะรายงานฉบับกลาง (ฉบับปรับปรุง)โครงการศึกษาพัฒนาเมือ...

สนข. จัดประชุมเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะรายงานฉบับกลาง (Interim Report) (ฉบับปรับปรุง)โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมเพ...

อ่านต่อ

จัดประชุมหารือผู้ประกอบการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการปรับเวลาอนุญาตรถบรรทุก ฯเข้าเ...

สนข.จัดประชุมหารือผู้ประกอบการเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรการการปรับเวลาอนุญาตรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เข้าเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล           นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุม...

อ่านต่อ

ประชุมหารือแนวคิดในการจัดทำช่องทางรถประจำทาง (Bus Lane) บริเวณเกาะกลางถนน ครั้งท...

สนข. จัดประชุมหารือแนวคิดในการจัดทำช่องทางรถประจำทาง (Bus Lane) บริเวณเกาะกลางถนน ครั้งที่ 1/2563 นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการจัดทำช่องทางรถประจำทาง (Bus Lane) บริเวณเกาะกลางถนน ...

อ่านต่อ

พลเอกประวิตร ถก คอนเฟอเรนซ์ ร่วม คจร. สั่งแก้ปัญหาการขนส่งและจราจรของประเทศอย่าง...

พลเอกประวิตร ถก คอนเฟอเรนซ์ ร่วม คจร. สั่งแก้ปัญหาการขนส่งและจราจรของประเทศอย่างยั่งยืน วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่1/2563  ...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ

สนข. ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมีนายพิศัก...

อ่านต่อ

กระทรวงคมนาคม จับมือ กองทัพอากาศ นำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ปฏิบัติภารกิจงานด้านคมนา...

กระทรวงคมนาคม จับมือ กองทัพอากาศ นำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ปฏิบัติภารกิจงานด้านคมนาคม  ส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและสักขีพยานในการ   ลงนาม  &...

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านข้อมูลเพื่อการศึกษาอุโมงค์ฯ

สนข. จัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านข้อมูลเพื่อการศึกษาอุโมงค์ทางลอดจากถนนนราธิวาส – สำโรง ครั้งที่ 2/2563 นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด...

อ่านต่อ

จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบ...

สนข.จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ กลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก           สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจ...

อ่านต่อ

หมวดหมู่