ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

การศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก - เ...

สนข. นำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก - เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานกา...

อ่านต่อ

คณะกรรมการกำกับการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก...

สนข. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub) ครั้งที่ 4/2560   นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการ...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

สนข. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560             &...

อ่านต่อ

การศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลกา...

สนข. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ครั้งที่ 4/2560           นายชัยวัฒน์ ทอ...

อ่านต่อ

งานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว แล...

สนข. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับงานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 7-3/2560             นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำ...

อ่านต่อ

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ...

สนข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงการจัดทำตัวชี้วัดที่สำคัญระดับองค์กรและการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งของ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์)

สนข. ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งของ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์)             นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีอำลาตำแหน่งของอดีตรัฐมนตรีช่...

อ่านต่อ

จัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สนข. จัดประชุมจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์                     &nb...

อ่านต่อ

ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นการศึกษาการจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชา...

สนข. นำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาการจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน             นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธ...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมประชุมความร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาคในเอเชียและแปซิฟ...

สนข. ร่วมประชุมความร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาคในเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 2             นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมระ...

อ่านต่อ

หมวดหมู่