ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

สนข. ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ

สนข. ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมีนายพิศัก...

อ่านต่อ

กระทรวงคมนาคม จับมือ กองทัพอากาศ นำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ปฏิบัติภารกิจงานด้านคมนา...

กระทรวงคมนาคม จับมือ กองทัพอากาศ นำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ปฏิบัติภารกิจงานด้านคมนาคม  ส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและสักขีพยานในการ   ลงนาม  &...

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านข้อมูลเพื่อการศึกษาอุโมงค์ฯ

สนข. จัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านข้อมูลเพื่อการศึกษาอุโมงค์ทางลอดจากถนนนราธิวาส – สำโรง ครั้งที่ 2/2563 นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด...

อ่านต่อ

จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบ...

สนข.จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ กลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก           สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจ...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 30 - 3/2563

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 30 - 3/2563 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 30 - 3/2563 โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รอ...

อ่านต่อ

การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563

สนข.จัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563   นายปัญญา ชูพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อ...

อ่านต่อ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน ค...

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน ครั้งที่ 2/2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกระ...

อ่านต่อ

การฝึกซ้อมแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุของการระบบขนส่งสาธารณะทางราง

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฝึกซ้อมแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุของการระบบขนส่งสาธารณะทางราง                     นา...

อ่านต่อ

โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ร...

สนข.จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ กลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนก...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมการเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5”

สนข. ร่วมการเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5” นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมการเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5” จัดโดยองค์กรธุ...

อ่านต่อ

หมวดหมู่