ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

เปิดตัวบัตรแมงมุม ภายใต้แนวคิด “แมงมุม เชื่อมโยงความสุข ทุกการเดินทาง ด้วยบัตรใบ...

สนข. ร่วมงานเปิดตัวบัตรแมงมุม ภายใต้แนวคิด “แมงมุม เชื่อมโยงความสุข ทุกการเดินทาง ด้วยบัตรใบเดียว”          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานเปิดตัวบัตรแมงมุมภายใต้...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยว...

สนข. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561            นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง...

อ่านต่อ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่ง เพื่อการใช้พลังงานอย่...

สนข. จัดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศโครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่ง เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ   นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อ...

อ่านต่อ

จัดประชุมเพื่อพิจารณารายงานเบื้องต้นโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรั...

สนข. จัดประชุมเพื่อพิจารณารายงานเบื้องต้น (Inception Report) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC         นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงานเบื...

อ่านต่อ

การประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแผนแม่บทฯ เขตเมืองอุด...

สนข. จัดประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (ผอ.สนข.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและรับฟั...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนข. ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนข. ครั้งที่ 1/2561 นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำ สนข. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเท...

อ่านต่อ

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมประชุมหารือกับ สนข.ฯ

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมประชุมหารือกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เรื่องความปลอดภัยทางถนนและและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร เลขานุการคณะกรรมาธิการการคมนาคม...

อ่านต่อ

สนข. ต้อนรับคณะบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด

สนข. ต้อนรับคณะบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานในการต้อนรับผู้แทนจากบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด และ Mr. Shawn Lowry , Global Business Director, 3M Transportation Safet...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย”ฯ

สนข. ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย” ภายใต้งานสัมมนารับฟังความเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (รอง ผอ.สนข.) ร่...

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2561

สนข. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2561                  นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดภูเก็ต...

อ่านต่อ

หมวดหมู่