ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด...

สนข. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่อ...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ...

สนข. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องใน...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

สนข.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม...

อ่านต่อ

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะที่ปรึกษาจาก JRTT

สนข. จัดประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะที่ปรึกษาจาก Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency (JRTT) Oriental Consultant Global , Nippon Koei , Pacific Consultants , JICA Railway Expert ประเทศญี่ปุ่น เข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิ...

อ่านต่อ

สนข. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สนข. ครบรอบ 17 ปี

สนข. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สนข. ครบรอบ 17 ปี           นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา สนข...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แด่อธิบดีกรมทางหลวง

สนข.ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แด่อธิบดีกรมทางหลวง นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ แด่นายสราวุธ ทรงศิวิไล เนื...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี           นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนเข้ากอ...

อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบั...

สนข.จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัด ครั้งที่ 5/2562 นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ราชพั...

อ่านต่อ

สนข. เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนา...

สนข. เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แลรับพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน...

อ่านต่อ

ร่วมประชุมประจำปี 2562 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สนข. ร่วมประชุมประจำปี 2562 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงสร้างพื้นฐาน : เชื่อมโยงโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี                    นายชยธรรม์ พรหมศร รอ...

อ่านต่อ

หมวดหมู่