ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจากบุคลากรของ สนข.

สนข. ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจากบุคลากรของ สนข.           เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส...

อ่านต่อ

กระทรวงคมนาคม ขอชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใ...

ไฟล์แนบ : กระทรวงคมนาคม ขอชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่    

อ่านต่อ

แบบประเมินสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (SWOT) ของ สนข. เพื่อการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สนข...

1. แบบประเมินสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (SWOT) ของ สนข. เพื่อการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สนข. (สำหรับภายใน สนข.) 2. แบบประเมินสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (SWOT) ของ สนข. เพื่อการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สนข. (สำหรับหน่วยงานภายนอก)         &n...

อ่านต่อ

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรรถไฟฟ้า กับกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนโดยใ...

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรรถไฟฟ้า กับกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะใครมีรายชื่อรอการติดต่อจากทาง สนข. นะคะ ถ้าไม่ได้รับการติดต่อ ให้แจ้งยืนยันตัวตนมาทาง Inbox ของเพจได้เลยค่าาาา ....ยินดีกั...

อ่านต่อ

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนดีกว่าเพื่อชีวิตคนเมือง

อ่านต่อ

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาสำรวจความต้องการเดินทางฯ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร (นางสาวลักษณวดี ธนามี) เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) ...

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของกระทรวงคมนาคม

ไฟล์แนบ : แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของกระทรวงคมนาคม

อ่านต่อ

วิดีทัศน์ "รณรงค์ช่วงการเดินทางปีใหม่"

วิดีทัศน์ "รณรงค์ช่วงการเดินทางปีใหม่"

อ่านต่อ

รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ...

รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  และคำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (เผยแพร่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึ...

อ่านต่อ

Infographic ปีใหม่...ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง

Infographic ปีใหม่...ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง

อ่านต่อ