ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนากรมการขนส่งทางบกปีที่ 77

สนข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนากรมการขนส่งทางบกปีที่ 77 นายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาคพร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการกรมการขนส่งทางบกเพื่อนำไปบริจาค...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนากรมเจ้าท่าปีที่ 159

สนข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนากรมเจ้าท่าปีที่ 159  นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลของกรมเจ้าท่า อาทิ กิจกรรม...

อ่านต่อ

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

อ่านต่อ

"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

อ่านต่อ

“วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม: SMART Civil Engineering and Social Enterp...

บอร์ดนิทรรศการและการประชุมวิชาการ “วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม: SMART Civil Engineering and Social Enterprise” ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก    ...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบ 88 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบ 88 ปี          นางสาวอัญชุลี ศิโรรัตนรังสี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนายเผด็จ ประดิษฐเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบต...

อ่านต่อ

วารสาร สนข. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ : วารสาร สนข. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561    

อ่านต่อ

สนข. เร่งจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่...

สนข. เร่งจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไฟล์แนบ : Donwload file 

อ่านต่อ

กระทรวงคมนาคม ขอชี้แจงความพร้อมในการให้บริการ "บัตรแมงมุม"

ไฟล์แนบ : Download เอกสาร

อ่านต่อ

สนข. ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ฟิลิปปินส์ และคณะที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าใต...

สนข. ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ฟิลิปปินส์ และคณะที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT             สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ฟิลิปปินส์ และค...

อ่านต่อ