ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 19 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 19 ปี           นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบา...

อ่านต่อ

การประชุมพิจารณารายงานฉบับกลาง (Interim Report) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒน...

สนข. จัดประชุมพิจารณารายงานฉบับกลาง (Interim Report) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน           นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนการขนส่งแล...

อ่านต่อ

เอกสารประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย

ไฟล์แนบ : เอกสารประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย

อ่านต่อ

เอกสารประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย

ไฟล์แนบ : เอกสารประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย  

อ่านต่อ

วีดีทัศน์แผนพัฒนาท่าเรือบก

วีดีทัศน์แผนพัฒนาท่าเรือบก

อ่านต่อ

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ ร่วมกับคณะจากสภาเมือง Pata...

สนข. จัดประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ ร่วมกับคณะจากสภาเมือง Pataling Jaya (Majilis Bandaraya Petaling Jaya : MBPJ) นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเ...

อ่านต่อ

ผลการเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2561 โดย WEF

ไฟล์แนบ: ผลการเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2561 (ค.ศ. 2018) โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

อ่านต่อ

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (กันยายน 2561)

ไฟล์แนบ : รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (กันยายน 2561)

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 42 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 42 ปี           นายเผด็จ ประดิษฐเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีแล...

อ่านต่อ

นิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018

สนข. ร่วมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018 : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ภายใต้แนวคิด "Thailand Big Data" พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทร...

อ่านต่อ